BERITA

Notis Hebahan Pemakaian Kad Matrik Pelajar

Pihak Keselamatan akan menjalankan pemeriksaan pemakaian kad matrik di kalangan pelajar bermula 4 Mac 2019(Isnin). Ini selaras di dalam Buku Peraturan Pelajar Tatatertib AM Sahsia dan Rupadiri Perkara 23(1) dan HUKUMAN yang dikenakan adalah sebanyak RM 30.00 bagi keslahan tidak memkai kad matrik. Sekian harap maklum.