JADUAL YURAN PENGAJIAN MA

Jadual Yuran Pengajian Ijazah Sarjana Seni Kreatif – Sepenuh Masa

SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3
YURAN TETAP
Pendaftaran 150
Orientasi 120
Kad Pelajar 50
Deposit Perpustakaan* 100
Deposit Komputer* 100
Studio 200
VIVA VOCE** 1150
YURAN BERULANG
Yuran Pengajian / Semester 1000 1000
Kebajikan Pelajar 50 50 50
Pendaftaran Semester Baru 50 50 50
JUMLAH YURAN 1820 1100 1250
JUMLAH YURAN KESELURUHAN 4170

NOTA:

* Akan dikembalikan

**Perlu dibayar semasa semester penyerahan disertasi & portfolio

***Jumlah Keseluruhan Yuran dikira berdasarkan jumlah semester minimum pelajar menamatkan pengajian (3 semester)

Semester berikutnya pelajar hanya perlu menjelaskan yuran kebajikan & pendaftaran semester baru (RM 100)

Bayaran dalam Ringgit Malaysia sahaja

#Tempoh pengajian min 3 sem maksima 6 sem