JADUAL YURAN PENGAJIAN MA

Jadual Yuran Pengajian Ijazah Sarjana Seni Kreatif – Separuh Masa

SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6
YURAN TETAP
Pendaftaran 150
Orientasi 120
Kad Pelajar 50
Deposit Perpustakaan* 100
Deposit Komputer* 100
Studio 200
VIVA VOCE** 1600
YURAN BERULANG
Yuran Pengajian / Semester 1000 1000
Kebajikan Pelajar 50 50 50 50 50 50
Pendaftaran Semester Baru 50 50 50 50 50 50
JUMLAH YURAN 1820 1100 100 100 100 1250
JUMLAH YURAN KESELURUHAN 4470

NOTA:

* Akan dikembalikan

**Perlu dibayar semasa semester penyerahan disertasi & portfolio

***Jumlah Keseluruhan Yuran dikira berdasarkan jumlah semester minimum pelajar menamatkan pengajian (6 semester)

Semester berikutnya pelajar hanya perlu menjelaskan yuran kebajikan & pendaftaran semester baru (RM 100)

Bayaran dalam Ringgit Malaysia sahaja

#Tempoh pengajian min 6 sem maksima 8 sem