JADUAL YURAN PENGAJIAN PhD

Jadual Yuran Pengajian Ijazah Doktor Falsafah Seni Kreatif – Sepenuh Masa

SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6
YURAN TETAP
Pendaftaran 250
Orientasi 120
Kad Pelajar 50
Deposit Perpustakaan* 100
Deposit Komputer* 100
Studio 300
VIVA VOCE** 1600
YURAN BERULANG
Yuran Pengajian / Semester 700 700 700 700 700 700
Kebajikan Pelajar 50 50 50 50 50 50
Pendaftaran Semester Baru 50 50 50 50 50 50
JUMLAH YURAN 1720 800 800 800 800 2400
JUMLAH YURAN KESELURUHAN 7320

NOTA:

* Akan dikembalikan

**Perlu dibayar semasa semester penyerahan disertasi & portfolio

***Jumlah Keseluruhan Yuran dikira berdasarkan jumlah semester minimum pelajar menamatkan pengajian (6 semester)

Bayaran dalam Ringgit Malaysia sahaja

#Tempoh pengajian min 6 sem maksima 8 sem