KRITERIA PENYELIA

Tujuan Penyeliaan

Bertujuan untuk mengatasi kekangan kekurangan staf akademik ASWARA yang berkelayakan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) di mana ianya adalah berdasarkan kepada program standard MQA seni persembahan.


Kriteria

KATEGORI KRITERIA
PENYELIA UTAMA ❒ Staf akademik ASWARA sepenuh masa
❒ Berkelayakan Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
❒ Berkepakaran dalam bidang atau subjek berkaitan
PENYELIA BERSEKUTU
(IPTA/IPTS)
❒ Staf akademik sepenuh masa dari IPTA atau IPTS tempatan
❒ Berkelayakan Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
❒ Berkepakaran dalam bidang atau subjek berkaitan
PENYELIA BERSEKUTU
(INDUSTRI)
❒ Penggiat dalam industri
❒ Berkepakaran dalam bidang atau subjek yang diiktiraf oleh industri
PENYELIA BERSAMA ❒ Staf akademik ASWARA sepenuh masa
❒ Berkepakaran dalam bidang atau subjek yang diiktiraf oleh industri