SENARAI GRADUAN IJAZAH SARJANA

Romli Md Akin
Program : Ijazah Sarjana Seni Kreatif
Tajuk Kajian : Akal Budi Melayu Dalam Filem Malaysia dan Indonesia
Tajuk Karya Kreatif/Produktif : Filem Akal Budi Melayu Dalam Filem Malaysia dan Indonesia

Tahun Graduat : 2018
Nurafiqah Mohd Seth
Program : Ijazah Sarjana Seni Kreatif
Tajuk Kajian : Perancangan Promosi Seni Zapin Berdasarkan Analisis SWOT dan MATRIK TOWS: Satu Kajian Kes Pelan Strategik Yayasan Warisan Johor 2013-2017
Tajuk Karya Kreatif/Produktif : Asas Perancangan Strategik Berdasarkan Analisis SWOT dan MATRIK TOWS Sebuah Manual Perancangan Strategik

Tahun Graduat : 2018
Mohd Shahrul Mizad Ashari
Program : Ijazah Sarjana Seni Kreatif
Tajuk Kajian : Gaya Lakon Tradisional Melayu
Tajuk Karya Kreatif/Produktif : Gaya Lakon Tradisional Melayu

Tahun Graduat : 2017
Bahizal Abu Bakar
Program : Ijazah Sarjana Seni Kreatif
Tajuk Kajian : Kitaran Perubahan Strategi Orkestra Simponi Kebangsaan Berteraskan "Model Bryson"
Tajuk Karya Kreatif/Produktif : Sejarah Penubuhan Dan Latarbelakang Orkestra Simponi Kebangsaan Malaysia

Tahun Graduat : 2016
Sri Sakthivel A/L Vythalingam
Program : Ijazah Sarjana Seni Kreatif
Tajuk Kajian : Shudokan Akido: The Artist and His Arts
Tajuk Karya Kreatif/Produktif : Shudokan Akido: The Artist and His Art

Tahun Graduat : 2016
Muhammad Qawiem Hamizan
Program : Ijazah Sarjana Seni Kreatif
Tajuk Kajian : Mempromosi Teater Melalui Mekanisme Media Sosial Berteraskan Model Dipusi Inovasi
Tajuk Karya Kreatif/Produktif : "Asas Pemasaran Media Sosial" Sebuah Manual Pemasaran Media Sosial

Tahun Graduat : 2016
Suflan Faidzal Arshad
Program : Ijazah Sarjana Seni Kreatif
Tajuk Kajian : Lenggok, Bunga dan Gerenek: Analisis Stilistik Lagu Melayu Asli Secara Instrumental
Tajuk Karya Kreatif/Produktif : Manual Asas Permainan Lagu Melayu Asli Secara Instrumental

Tahun Graduat : 2015
Siti Jasmina Ibrahim
Program : Ijazah Sarjana Seni Kreatif
Tajuk Kajian : Bekayasa Watak Unggul Dalam Drama Melayu Moden
Tajuk Karya Kreatif/Produktif : "Kerikil-Kerikil Bintang" Sebuah Skrip Drama

Tahun Graduat : 2015