SENARAI GRADUAN IJAZAH SARJANA

Mohd Adika Zainal
Program : Ijazah Sarjana Seni Kreatif
Tajuk Kajian : Falsafah Lingkaran Dalam Persembahan Randai
Tajuk Karya Kreatif/Produktif : Lingkaran Randai Sebuah Persembahan Fragmen

Tahun Graduat : 2015
Syirfan Indra Mitra Surya Hussin
Program : Ijazah Sarjana Seni Kreatif
Tajuk Kajian : Kewartawanan Baharu Dalam Dokumentari
Tajuk Karya Kreatif/Produktif : Upeh Tempang Kuala Gula

Tahun Graduat : 2015