PENSYARAH & PROFESOR

Prof Madya Dr Abdul Halim Husain
Jawatan : Dekan
No. Tel   : 03-27786056
Emel      : abdulhalim@aswara.edu.my
Dr. Wong Oi Min
Jawatan : Ketua Program Ijazah Doktor Falsafah
No. Tel   : 03-27786057
Emel      : wongoimin@aswara.edu.my
Mohd Kamarulzaman Taib
Jawatan : Ketua Program Ijazah Sarjana
No. Tel   : 03-27786052
Emel      : cekem@aswara.edu.my
SN Dato' Dr. Anuar Rethwan
Jawatan : Pensyarah
No. Tel   : 03-27785996
Emel      : anwar@aswara.edu.my
Dr. Azman Ismail
Jawatan : Pensyarah
No. Tel   : 03-27785989
Emel      : azman@aswara.edu.my