SENARAI STAF PENERBITAN

Prof Madya Dr Abdul Halim Husain
Jawatan : Dekan
No. Tel   : 03-27786056
Emel      : abdulhalim@aswara.edu.my
Habsah Mohd Noordin
Jawatan : Timbalan Pendaftar
No. Tel   : 03-27785978
Emel      : habsah@aswara.edu.my
Bahizal Abu Bakar
Jawatan : Penolong Pendaftar
No. Tel   : 03-27785999
Emel      : bahizal@aswara.edu.my
Nur Radhilah Abdullah
Jawatan : Pembantu Tadbir
No. Tel   : 03-27785981
Emel      : nurradhilah@aswara.edu.my