SENARAI STAF PENTADBIR

Prof Madya Dr Abdul Halim Husain
Jawatan : Dekan
No. Tel   : 03-27786056
Emel      : abdulhalim@aswara.edu.my
Norizah Binti Arshad
Jawatan : Pengarah Pentadbiran
No. Tel   : 03-27786073
Emel      : norizaharshad@aswara.edu.my
Fauziah Mohd Daud
Jawatan : Penolong Pendaftar
No. Tel   : 03-27786058
Emel      : fauziah@aswara.edu.my
Nabila Hanies Zambri
Jawatan : Penolong Pendaftar
No. Tel   : 03-27786059
Emel      : nabila@aswara.edu.my